Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2008

Λένα Διβάνη

"ο ύπνος το μόνο καλό μικρές κινήσεις του κάτω προσώπου ήχος κανένας το μόνο
καλό έρχεται σβήνει τούτα τα δυο παλιά κάρβουνα που δεν έχουν τίποτα άλλο να
δουν και τούτο το παλιό καμίνι που το κατέστρεψε η φωτιά και σε όλο αυτό το
ενδιαίτημα όλο αυτό το ενδιαίτημα του τίποτα από πάνω ως κάτω από τα μαλλιά
ως τα νύχια των χεριών τα νύχια των ποδιών ότι λίγη αίσθηση διαθέτει ακόμη
από αυτό που είναι ακόμα σε όλα του τα μέλη και όνειρο όνειρο έρχεται για
έναν ουρανό μια γη έναν κάτω κόσμο όπου είμαι ασύλληπτος..."Samuel Beckett, "how it is"

Δεν υπάρχουν σχόλια: