Τρίτη, 18 Μαρτίου 2008

Στην επιστήμη
κάποιος που γνωρίζει το "αντικείμενο"
οφείλει να το μεταφέρει με τρόπο κατανοητό,
στους άλλους που δεν γνωρίζουν, αυτό που
εκείνος ξέρει..
Στην ποίηση
συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Ανώνυμος

Δεν υπάρχουν σχόλια: